Anna Axfors i P1 Kultur

Hur dikt läses har skiftat mellan tider och sammanhang – från teatralt och högstämt till entonigt och minimalistiskt. Vad avgör hur dikten låter? Samtal med Anna Axfors, poet; Per Engström, kritiker; Daniel Möller, litteraturvetare; Jasmin Nur, poet samt Lena Birgersdotter, redaktör för Dagens dikt.