Porträtt av Rasha Alqasim i SvD

”Jag läser in en dubbel kraft i dikterna, en våldsam rörelse åt två håll, en som vill slå sig fri från familjens bojor, från hemmets kvävande väggar, en som sörjer den enhet som splittras. Vad händer med längtan efter frihet när krigets krafter redan slagit sönder tryggheten?”
— Jenny Aschenbrenner om Jag matar kriget med dem jag älskar.

Läs hela porträttet på SvD.se


Foto Sannah Kvist