Jonas Gren: Innan stoftet brinner / Before the dust burns

INNAN STOFTET BRINNER

av Jonas Gren

Det börjar med läckorna i taket Insipprande
vatten som uppviglare Landar
på kalkstensbyster Akvaraller Rinner
genom bokhyllor och hårddiskar Nothäften
och ritningar Mikrobsamhällena
tågar in Goddag Nu är vi här Allesamman

De sköna konsterna ska invaderas

Men innan dess

Innan prokaryoterna
amöborna och möglen
tar över börshus och gallerier
Innan maskarna äter sig upp genom
boningshus och kontor Och strandpromenaderna
eroderar i sjön Kyldiskarna
fylls med vatten och andmat Där ormarna
simmar Medan grizzlybjörnen
ropar efter fjärilar
mellan pärmarna Och räkorna
växer till sig i Trump Tower

Medan

fästingarna biter sig fast i de nordliga älgarna
Och korallreven lyser som tandrader
Medan rödingarna rymmer till gäddorna
Och björndjuren går i evig dvala
Medan spindlarna regnar mot ett öde
Krakatau Och krillynglen
söker skydd mellan elbilarna Undan
valarna Medan stararna härmas
i skenet från lysmasken Och tranorna
springer längs leriga landsvägar Järnsparvarna
följer trädgränsen uppåt Medan
tagelmasken letar gräshoppor
bland fåren
på Trafalgar Square

Innan elefanterna försvinner
Innan grodorna försvinner

Medan

kajorna flockas bland myggorna
och hästarna i mässhallar Och kråkorna
pratar med grävlingarna
i flygplansskelett Där humlorna bor
Och fladdermössen hänger
i väntan på natten
Medan lämlarna följer
de uråldiga stigarna Och syrsorna
vaknar i sensommarhettan
Skogsmyran släpar i höstvinden
Läppstekeln kryper ner i sanden
Örnen jagar drönare
Och extremofilen vaknar ur isdjupet
Medan visenterna betar
i de blekingska skogarna I duvans rop
Och vildsvinen trippar över ekande golv
Medan maneterna
når herravälde i haven

Innan dess

Ska människorna finnas i väte och ljus

*

De fria konsterna ska förvandlas till stoft
Förbrännas av en döende sol
Men innan stoftet brinner Innan
det sprids i vakuum av köld
Ska levande drivas
Av vävnad som spänns
Mot glödande stjärnan
Mot döden som liv

Och innan vi brinner
Just för att det brinner
Ska tallrikar ryka
Potatis och vin

Och innan vi brinner
Just för att det brinner
Ska näsorna mötas
Händer och hud

Och innan vi brinner
Just för att det brinner
Ska stillheten finnas
En ort inuti

Och innan vi brinner
Just för att det brinner
Ska orterna mötas
Som fötter i druvor

Och innan vi brinner
Just för att det brinner
Ska fötterna trampa
Och talet ta plats

Och medan det brinner
Just för att det brinner
Ska ljuset passera
I klyvöppningar

Och medan det brinner
Just för att det brinner
Ska strålarna blandas
Med vatten till luft

Och medan det brinner
Just för att det brinner
Ska stjälkarna spjälkas
I magarnas rum

Och medan det brinner
Just för att det brinner
Ska cellerna bildas
Och varelser bli

Och medan de bildas
Just för att de bildas
Ska cellerna delas
I motstånd av liv

BEFORE THE DUST BURNS

Translated by Jonas Gren and Dougald Hine

It starts with leaks in the roof   Trickeling
water like troublemakers   Lands on
limestone busts   Aquarelles   Runs
through book shelves and hard drives   Note collections
and drafts   The microbal communities
enter   Godday   Now we’re here   All of us

Fine art will be invaded

But before then

Before the prokaryotes
The amoebas and the molds
Conquer stock exchanges and galleries
Before earthworms eat their way through
houses and offices   And the seafronts
erode  The refrigerated displays
fill up with water and duckweed where the snakes
swim   As the Grizzlies
cry out for moths
between the binders   And the shrimps
grow in Trump Tower

As the

ticks bite the northern elk
And the coral reefs shine like rows of teeth
While the river trout escape to the pike
And the moss piglet enters eternal cryptobiosis
As the spiders rain on a desolate
Krakatau   And the krill fry
seek protection among electric cars   Hiding
the from whales   As the starlings impersonate
in the light of glow-worms   And the cranes
run on muddy country roads   The accentors
follow the tree limit upwards   As the
hairworms look for locusts
among the elephants and sheep
on Trafalgar Square

Before the elephants disappear
Before the frogs disappear

As

the jackdaws flock among the mosquitoes
and the horses in exhibition halls   And
the crows talk to badgers
in aircraft skeletons   Where the bumble bees live
And the bats hang
waiting for the night
As the lemmings follow
the ancient paths   And the crickets
wake up in late summer’s heat
The ants search in autumn wind
And the sand wasp crawl into bed
The eagles hunt for drones
And the extremofile awake from the
depths of ice
As the wisents feed
on the southern forests   In the dove’s call
And the wild boar strolls
on echoing floors
As the jellyfish
acquire dominion of the seas

Before then

Humans will live in hydrogen and light

*

The liberal arts will turn to dust
Burnt by a dying sun
But before the dust burns   Before
it’s dispersed in a vacuum of cold
Struggle will spring
From tissue strained
Against the glowing star
Against death as life

And before we burn
Just as it burns
Plates will be steaming
Potatoes and wine

And before we burn
Just as it burns
Noses will meet
Hands and skin

And before we burn
Just as it burns
Stillness exists
A place within

And before we burn
Just as it burns
The places will meet
Like feet in grapes

And before we burn
Just as it burns
The feet will trample
And speech will sound

And while it burns
Just as it burns
The light will pass
Through stomata

And while it burns
Just as it burns
Sunlight will blend
With water to air

And while it burns
Just as it burns
Guts will break down
The stalks and the leaves

And while it burns
Just as it burns
Cells will become
And creatures be born

And while it burns
Just as it burns
Cells will divide
A resistance that lives