Nytt nummer: Förtrollning

Rasha Alqasim

”Upplysningens program var avförtrollningen av världen” menade två av 1900-talets centrala filosofer, Adorno och Horkheimer.

Kan man tala om en återförtrollning i vår samtid?

Vilka motberättelser finns till det som brukar benämnas ”avförtrollningen av världen” – det moderna, byråkratiserade, sekulariserade västerländska samhället – som värderar vetenskap, teknik och rationalitet på bekostnad av existentiella idéer, känsla och intuition?

I essäer, samtal, intervjuer, konstprojekt och skönlitteratur medverkar filosofer, idéhistoriker, kritiker, författare och konstnärer: Jonna Bornemark, Sven-Eric Liedman, Victor Malm, Johan Heltne, Viola Bao, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Klara Kristalova, Johannes Heldén, Uljana Akca, Clara Gesang-Gottowt, Johanne Lykke Holm, Rasha Alqasim, Ann-Marie Hermelin, Sarra Anaya, Hanna Alvage, Jean-Baptiste Béranger, Sannah Kvist, Jan Lauwereyns, Charles Ludwig, Helena Lund Ek, Lukas Möllersten, Madeleine Grive, Helena Prytz, Jessica Schiefauer, Ola Sigurdson och Ann-Marie Tung Hermelin.

Beställ