Rasha Alqasim läser på alternativ bokmässa, Heden i Göteborg!

Fredag 29 september kl 17.30–18 ser ni poeten Rasha Alqasim på Bokmassans stora scen! Rasha läser sin poesi tillsammans med översättarna och författarna Elisabeth Hjorth och Sara Mannheimer, samt förläggare Madeleine Grive.

10TALs böcker och tidskrifter kommer finnas att köpa på plats.

”Mitt namn är Rasha Alqasim, jag föddes i Irak under de långdragna krigens år. Jag lärde mig belägringen och fattigdomen utantill. Mina stora drömmar låg i dvala. Jag drömde om ett kärleksfullt hem, om väggar fulla med böcker och om posten som skulle komma med läsarnas brev.”

Rasha Alqasim är född 1989 och uppvuxen i Samarra, Irak. Hon kom till Sverige 2014 för att tillsammans med svenska och irakiska poeter delta i ett översättningsprojekt med namnet “Ett inskränkt öde och ett besinningslöst”. Där började översättningen av vad som skulle komma att bli Rashas debutdiktsamling “Jag matar kriget med dem jag älskar” (10TAL bok 2017).

Dikterna i Rasha Alqasims debut är i huvudsak skrivna i irakiska Samarra före författarens flykt undan kriget. Det är en ögonvittnesskildring av de sönderfallande hemmen efter USA:s invasion 2003 och det efterföljande inbördeskriget som fortfarande pågår. Dikterna berättar om dem som försöker upprätthålla det vardagliga livet, mödrarna som vinkat sina söner farväl, döttrarna som ska vara lydiga och praktiska i hemmet och om flickan som hellre ville läsa och skriva poesi.

Aktuell och drabbande poesi om drömmarna, kärleken, våldet.

Vi ses!

Rasha Alqasim