Samtal om utopier, klimatet och klass

Tidigare i veckan släppte IPCC sin senaste klimatrapport. Denna genomgång och sammanställning av de senaste årens forskning visar att situationen är värre än vad man tidigare befarat.

Vad innebär detta för samhällets och mänsklighetens framtid? Kommer världens nationer fortsätta köra ner sig i samma spår, eller finns viljan till att tänka nytt, att våga ha nya visioner om samhället?

Lördagen den 14/8 deltar 20TAL på klimatkonferensen ClimateExistence i Sigtuna. Konferensen anordnas vartannat år och samlar författare, forskare och konstnärer från olika delar av världen. Med utgångspunkt i 20TAL:s aktuella bok Paradisgenen, av Dan Jönsson, och höstens kommande nummer i tidskriftens klimattrilogi, anordnar 20TAL samtalet »Utopian dreams, Climate Change, and the Issue of Class«, med Dan Jönsson och Anita Goldman.

Sedan civilisationens början har samhällen utvecklat olika syner på relationen mellan människan och hennes omgivning. Under den tidigmoderna epoken ersattes svunna drömmar om ett förlorat paradis – såsom Eden eller Jannah – delvis av drömmar och oupptäckta landmassor. Senare förvandlades dessa drömmar till visioner om rättvisa samhällen som levde i harmoni med omgivningen. I början av 2000-talet tycks visioner om ett nytt Utopia vara villkorade av den globala, exploaterande nyliberalismens dominans. Är det fortfarande möjligt att tänka utanför ett paradigm som har fått människor att internalisera koncept såsom ekonomisk rationalisering, politisk pragmatism och ständig tillväxt? Behöver vi se bortom »misslyckade« idéer om bättre samhällen och utveckla nya?

Innan samtalet börjar presenteras 20TAL:s kommande klimatnummer av redaktör Alexander Svedberg.

Läs mer om samtalet och programmet här