Vagant om ”Röda dagar” och Klubb 10TAL

 

”Räcker det att skildra vår tid exakt som den är eller lider samtidslitteraturen brist på föreställningsförmåga?” frågar sig kritikern Joni Hyvönen på Vagant.no och analyserar i en rik text den senaste litteraturen som använder sig av digital teknik som motor för berättandet.

”En svensk poet som använder sig av sociala medier som publiceringskanal är Elis Burrau. I maj deltog han i ett samtal med Isabelle Ståhl och Victor Malm på Scalateatern i Stockholm, arrangerat av förlaget 10-tal”. Om Isabelle Ståhls debutroman Vad gör jag här skriver Hyvönen ”Det här är utan tvekan en bok som många väntat på. För här är internet en drivkraft för berättelsen och huvudpersonen, inte bara en accessoar. Här får vi syn på vad en ständig uppkoppling gör med oss.”

”Burrau visar prov på en ömhet inför minsta lilla banalitet. Texten är öppen, inte tyngd av estetiska program. Poeten prövar sig fram istället för att slå fast. Tonen är intensiv”

Läs hela artikeln här!