Nr 16

Fyra pjäser

Jon Fosse

”Jon Fosses pjäser är dikter med händer och fötter, ansikten och röster.”
— ur Stina Ekblads förord

Jon Fosse är en av världens mest spelade samtida dramatiker. Han skriver en poetisk dramatik som med omtagningar och pauseringar ger våra vardagligaste ord förnyad spänning och situationerna fördjupad mening. Här presenteras för första gången i bokform fyra pjäser som satts upp på några av svensk teaters viktigaste scener. Översättare är poeten Marie Lundquist.

Jon Fosse är översatt till fler än fyrtio språk. Författarskapet sträcker sig över genrerna och innefattar förutom dramatik även prosa, lyrik och essäistik. Han belönades 2015 med Nordiska rådets litteraturpris. Jon Fosse är född 1959, uppvuxen i Strandebarm på det norska Vestlandet, och skriver på nynorska.

Titel: Fyra pjäser
Författare: Jon Fosse
Förlag: 10TAL Bok
Utgivningsår: 2016
Antal sidor: 397
ISBN: 9789187838033

Beställ

“Texterna flyttar läsarna till en annan dimension, ett annat allvar.”
– Lars Ring i Svenska Dagbladet

“Fosses pjäsmanus liknar poesi, alla överklivningar mellan de korta raderna skapar en sällsam rytm och en avskalad, minimalistisk text.”
– Claes Wahlin i Aftonbladet