Nr 14

Mister Olof

Dan Jönsson

Dan Jönssons Mister Olof — En spök­histo­ria är en spän­nande anti-thriller som spän­ner över fyra decen­nier och tre kon­ti­nen­ter och fångar in Sveriges sam­tids­hi­sto­ria efter mor­det på Olof Palme 1986. Handlingen är för­lagd till Jinotega i Nicaragua, Lund, Ystad och Stockholm. Huvudpersonen – tid­nings­bu­det Anders Sander – är på flykt från sprit– och drog­fes­terna i 80-talets Lund. Han tar plats som volon­tär på en kaf­fe­plan­tage i det sön­der­fal­lande Nicaragua, och river sin retur­bil­jett. Omskakande ryk­ten säger att Olof Palme är vid liv, i grann­byn, enga­ge­rad i den soci­a­lis­tiska kampen.

Dan Jönsson är författare, kulturjournalist och kritiker. Mister Olof är hans första roman. Han har tidigare givit ut essäböckerna Estetisk rensning – om tio konstskandaler i 00-talets Sverige, 2012, och Kontinentaldrift – om de nya murarnas Europa efter finanskrisen, 2014, båda på 10TAL Bok, samt Ingenmansland på annat förlag, 2012.

Författare: Dan Jönsson (Läs mer)
Titel: Mister Olof — En spök­histo­ria
Förlag: 10TAL Bok
Utgivningsår: 2016
Antal sidor: 416
ISBN: 978−91−87838−05−7

Beställ