Nr 31

och vardagen då när vi stryker och kardar seriöst

Kristoffer Appelvik Lax debutdiktbok och vardagen då när vi stryker och kardar seriöstär ett sinnrikt trådverk där kärlek och erotik, tro och förlust, sammantvinnas. Strykningen är ett löfte om ömhet, men också om att radera. Kardningen är att förbereda en tråd. I en relation kardar man tillsammans vad som till slut ska bilda tråden. När någon dör har en tråd brustit, och ett sorgearbete tar vid. Hur kan man fortsätta?

Recensionsdag 2022–01–17

Köp boken

Kritiker om boken:

Appelvik Lax skriver en poesi som sysselsätter sig mycket med formandet och känslan av olika material. Och vardagen då när vi stryker och kardar seriöst består av sju sviter som samtidigt är både konkreta och abstrakta. Det är dikter som vittnar om lyhördhet för olika materials känsla såväl som betydelse. [—] I sin debutsamling flätar Kristoffer Appelvik Lax samman trådar från mänsklighetens historia till en fysisk och melankolisk poesi.

– Maria Ramnehill i Göteborgs-Posten 

Det vilar något sakralt över boken, men också något skört och underfundigt komiskt. Som då dikten iakttar att en ekorre har “tunna lår”. Jag håller Och vardagen då när vi stryker och kardar seriöst som årets starkaste poesidebut och ser fram emot att följa författarskapet. 

– Magnus William-Olsson i Poesiåret 2021

Här finns en lätthet i ljudrim och allitterationer men också en gravitation. Resultatet blir ett slags mässande där tempot skruvats upp. Tyngden kommer av ett sorgset personligt tilltal och ett känsligt gestaltande av kroppens rörelser. Det är dikt som engagerar sinnena samtidigt som den håller läsaren uppmärksam på form och ­materialitet. [—] Och vardagen då när vi stryker och kardar seriöst [är] en anmärkningsvärt stark debut.

– Ylva Gripfelt i Dagens ETC

Kristoffer Appelvik Lax debutbok Och vardagen då när vi stryker och kardar seriöst är en nätt, fåordig samling med mycket luft över sidorna. Desto tätare står och desto djupare når betydelserna och tolkningsmöjligheterna. Enkla ord ställs upp bredvid varandra och skapar bråddjupa öppningar. Frågor om självklarheter skuggas ner och blir något nytt.

– BTJ-häftet nr 7, 2022