Gro Dahle

Den mångsidiga norska för­fat­ta­ren Gro Dahle fick stor upp­märk­sam­het för sin debut­dikt­sam­ling Audiens 1987. Hon räk­nas till en av Norges främsta sam­tida lyri­ker och har utgi­vit ett fem­ti­o­tal tit­lar med poesi, prosa och illu­stre­rade barn­böc­ker. Hundre tusen timer utkom redan 1996 och har i Norge bli­vit en sam­tida klas­si­ker som gavs ut på nytt 2012. Hennes senaste bok för barn, Kriget, är nomi­ne­rad till nor­diska rådets kri­ti­ker­pris för bokå­ret 2013. Hundra tusen tim­mar gavs ut hös­ten 2014 på 10TAL Bok i en lyhört med­dik­tande tolk­ning av Stewe Claeson.

Titlar: Hundra tusen timmar
Presskit: Porträtt. Fotograf Anna Classon