Jonas Gren

Jonas Gren, född 1981, är poet och jour­na­list. Han läser en mas­ter­ut­bild­ning i social-ekologiska system vid Stockholm Resilience Center och ingår i redak­tio­nen för tid­skrif­ten 10TAL och Klimatmagasinet Effekt.

10TAL nr 12/13 Klimatsorg, våren 2013, gjorde han en upp­märk­sam­mad inter­vju med Kerstin Ekman och del­tog i ett långt sam­tal om sam­tida lit­te­ra­tur och eko­logi med för­fat­tarna Aase Berg och Jesper Weithz. Han debu­te­rade på 10TAL Bok våren 2014 med dikt­sam­lingen Lantmäteriet. Jonas Grens andra diktsamling på 10TAL Bok, Antropocen, är en poetisk rapport från människans tid på jorden.

Han har också gett ut Överallt ska jag vara i centrum på Non Förlag 2015.

Titlar: Lantmäteriet, Antropocen
Presskit: Porträtt. Fotograf Linda Gren