10TAL på Climate Existence-konferensen i Sigtuna!

Vi lever i klimatförändringarnas skugga. Denna kris förmedlas ofta med hjälp av siffror och figurer, snarare än berättelser om mänskliga erfarenheter. De politiska förändringar som föreslås fokuserar ofta på ekonomiska och teknologiska lösningar. Det sägs mycket lite om behovet av att ifrågasätta våra livsstilsmönster, världsåskådningar och relationen till den icke-mänskliga världen.

Det är nu fjärde gången som Sigtunastiftelsen och CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, tillsammans håller i Climate Existence-konferensen. 10TAL deltar vid evenemanget, där poeten och journalisten Jonas Gren och filosofen Jonna Bornemark samtalar med förläggare Madeleine Grive under programpunkten »The Existential Dimension of Climate Change and the Power of Poetry – Ecocritical Currents of Thought in Contemporary Poetry and Philosophy« (tis 8/5, 13.3014.30, Stora salen) . Paneldeltagarna har tidigare bidragit med texter till 10TAL: Bornemark senast med essän »Återupprättelse för det levande« i 10TAL #26, Återförtrollning, och Gren med en essä och poesi i kommande nummer av 10TAL, som har ett ekologiskt och klimatologiskt tema.

Tillsammans hoppas vi kunna rita kartor som ger upphov till skärpa, visdom och påhittighet, så att människosläktet kan göra ödmjukare och säkrare vägval än de som i dagsläget dikterar vår framtid.

http://www.climateexistence.se/