AKT UNG!

Scenen för ung svensk poesi

Elis Burrau. Foto Charles Ludvig

AKT UNG! är scenen för ung svensk poesi och har sedan 2012 lyft fram nya poeter och givit dem utrymme att utveckla sitt kreativa skrivande. AKT UNG! vill visa upp en annan sida av poesin där unga poeter från hela Sverige, med olika bakgrund och förstaspråk, kan mötas och inspireras av varandra, samtidigt som poesin utvecklas i de möten som sker mellan svenska och utländska, unga och gamla poeter under Stockholms Internationella Poesifestival.

AKT UNG! är för dig mellan 16-28 som skriver poesi, vill utvecklas i ditt skrivande och presentera texter inför publik, men också för den bredare poesiscenen där det finns ett växande intresse för vad Sveriges unga poeter gör idag.

Bland dem som tidigare läst på AKT UNG! finns poeter som Arazo Arif, Iman Mohammed, Filip Lindberg, Felicia Mulinari, Hanna Rajs Lara, Zara Kjellner samt Elis Burrau och Anna Axfors, som blivit utgivna på 10TAL Bok.

Vill du vara med? Skicka in din text (max 10 A4) till AKT UNG!-redaktionen aktung@10tal.se senast den 27 oktober! Vi läser och väljer ut cirka 15 poeter som bjuds in att framföra egna dikter under Stockholms Poesifestival. Varje poet läser cirka tio minuter.

Här kan Du läsa mer om Stockholms Internationella Poesifestival! 

Här kan du läsa mer om tidskriften 10TAL som i varje nummer har en Debutantavdelning.