Festival of Hope: poetry reading by Jonas Gren

For english, scroll down.

Festival of Hope är en transnationell litteraturfestival online – ett initiativ av Versopolis, en plattform för 30 europeiska internationella poesifestivaler, och Versopolis Review. Stockholms Internationella Poesifestival och tidskriften 20TAL bidrar till festivalen med en virtuell poesiläsning av poeten Jonas Gren.

Jonas Gren är en poet som uppmanar oss att tänka på framtiden, men också människans plats på jorden. I Grens mångbottnade poesi riktas uppmärksamheten mot den levda och existentiella erfarenheten av vår antropocentriska tidsålder. Gren har publicerat tre poesisamlingar hos 10TAL Bok/20TAL förlag.

I denna tid av isolering, pandemier och förtvivlan, kan vi åtminstone finna hopp för miljön och klimatet. När mänsklig aktivitet avstannar börjar naturen läkas, vilket ger oss ledtrådar om hur vi kan agera för att rädda jorden.

Se Jonas Gren framföra »Before the Dust Burns«, översatt från svenska till engelska av Jonas Gren och Dougald Hine. Originaltitel: »Innan stoftet brinner«, först publicerad i samlingen Antropocen (2016, 10TAL Bok/20TAL Förlag).

Läs mer om Antropocen
Läs mer om Jonas Gren

Read the poem in Swedish and English

Om Festival of Hope

»I hope, we hope. So many conversations, messages, emails or letters sent to you or by you in the last months begin with these words. Hope is the final, ultimate aspiration that stays caught in Pandora’s box after all evil is being released among humans. Hope is a key concept of imagining a different, a better future in the most difficult, unpredictable and challenging times.«

Så skriver Versopolis Review om temat på Festival of Hope. Festivalen äger rum på Versopolis webbplats och  på olika poesifestivalers kanaler. En mängd bidrag från olika länder strålar samman i ett stort virtuellt event.

Till Festival of Hope

Festival of Hope is a transnational online literary festival, initiated by Versopolis, a platform of 30 European international poetry festivals, and the Versopolis Review. Stockholm International Poetry Festival and the magazine 20TAL contributes to the festival of hope with a virtual poetry reading by Swedish poet Jonas Gren.

Jonas Gren is a poet who urges us to think about the future, but also about humans’ place on Earth. Gren’s multifaceted poetry turns its attention to the lived and existential experience of our Anthropocene age. Gren has published three poetry collections at 20TAL publishing house.

In this time of isolation, pandemic diseases and despair, we can at least find hope for the environment and the climate. When human activity comes to a halt, nature starts to heal itself, giving us clues as to how we can act to save the earth.

Watch Jonas Gren perform »Before the Dust Burns«, translated from Swedish to English by Jonas Gren and Dougald Hine. Original title: »Innan stoftet brinner«, first published in the collection »Anthropocene« (Antropocen, 2016, 20TAL publishing house)