Klubb 10TAL 26 april – Återförtrollning 

Dubbel release för 10TAL nr 26 Förtrollning – med filosofen Jonna Bornemark och poeten Rasha Alqasim – och för Johan Heltnes nya album Ett ärr i hjärnan med Jonathan Johansson, Andreaz Hedén och Andreas Eklöf.

Finns det plats för magi, poesi och dröm­mar om en annan verk­lig­het i vår tid där allt mäts och räk­nas i eko­no­miska och tek­niska prin­ci­per? Åter­för­troll­ning är temat på nästa Klubb 10TAL ons­da­gen den 26 april då vi firar 10TALs nya num­mer med upp­läs­ningar, reflek­tio­ner, sam­tal, musik, mingel och bar.

Under kväl­len ges olika per­spek­tiv på den väs­ter­ländska moder­ni­te­tens avför­troll­ning — en sam­tid som också leve­re­rar troll i poli­ti­ken, inter­net­bubb­lor och fik­tiva fakta. Filosofen Jonna Bornemark med­ver­kar och poe­ten Rasha Alqasim läser ur sin kom­mande bok, Jag matar kri­get med dem jag äls­kar. Boken är över­satt av Sara Mannheimer, Elisabeth Hjorth och Kholod Saghir, som alla tre också med­ver­kar under kvällen.

Det blir även rele­ase för för­fat­ta­ren och artis­ten Johan Heltnes nya album, Ett ärr i hjär­nan. Han spe­lar till­sam­mans med musi­kerna Jonathan Johansson, Andreaz Hedén och Andreas Eklöf.

10TAL presenterar en tidskriftsdebutant under varje Klubb 10TAL. Debu­tant denna kväll är Hanna Alvage som läser ur ver­ket, Min pap­pas Portugallien, som är skri­ven ur Klara Fina Gulleborgs synvinkel.

Konstnärlig ledare: Madeleine Grive

Plats: Scalateatern, Stockholm
Tid: 26 april 19.00
Inträde: 100 / 80 kr


Klubb 10TAL arran­ge­ras i sam­ar­bete med ABF Stockholm.
10TAL Evenemang stöds av Statens kul­tur­råd, Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Evenemanget arrangeras på Scalateaterns källarscen. Lokalen når du via trappa från Scalateaterns foajé. Det finns ingen hiss. Har du frågor om lokalen och tillgänglighet? Hör av dig till oss på info@10tal.seeller 08-612 10 03 så hjälper vi dig!