Öppet hus på redaktionen

Vem blir din poet under Kulturnatten?
Öppet hus med fika och poesi på 10TALs redaktion.

Lördagen den 29 april hål­ler tid­skrif­ten 10TAL öppet på redak­tio­nen 18–24. Välkommen att titta upp för att dricka kaffe, tävla om böc­ker och lyssna på lyrik i de olika redak­tions­rum­men. Över tjugo poe­ter ger läs­ningar under kvällen!

10TAL har ska­pat fyra rum för lyrisk mång­fald! Här åter­finns poesi av både eta­ble­rade poe­ter och de nyaste talang­erna, poe­ter under tjugo år och över sjut­tio, poe­ter med ursprung från olika län­der.
Gå en rund­vis­ning på redak­tio­nen för att se arbe­tet bakom tid­skrif­ten. Bläddra och läs i utvalda num­mer av 10TAL eller köp till spe­ci­alpris, Kulturnatten till ära. Dra en lott i 10TALs poe­si­lotteri för att bli hän­vi­sad till ditt redak­tions­rum – ”Werner Aspenström-rummet”, ”Gunnar Ekelöfs krypin”, ”Edith Södergran-kammaren” eller ”Karin Boye-gemaket”. Där vän­tar en poet som hål­ler en intim och per­son­lig läs­ning på ca 10 minu­ter. Varje hel­timme 18–24 bör­jar lot­te­riet med nya poe­ter. 10TAL bju­der på fika och mingel!

Under kväl­len kan du möta poe­ter som Rolf Aggestam, Elis Burrau, Jonas Gren, Zara Kjellner, Mona Monasar, Daniel Mårs, Eva Runefelt, Marie Silkeberg, Felicia Stenroth, Dimen Abdulla & Sara Homand, med flera.

Fri entré!


10TAL Evenemang stöds av Statens kul­tur­råd, Stockholms stad och Stockholms läns lands­ting. Tack till Atlas, Bonnierförlagen, Norstedts och Leopard förlag

Evenemanget arrangeras på 10TALs redaktion, Surbrunnsgatan 42, en trappa upp, över gården, en trappa till. Det finns bara hiss vid andra trappan. Har du frågor om tillgänglighet? Hör av dig till oss på info@10tal.se eller 08-612 10 03!