MÖT VÅRA AKT UNG!-POETER: SAGA WALLANDER & ARTUR BAGHERI

AKT UNG! är scenen för unga poeter som har arrangerats årligen av 20TAL sedan 2012. 

Söndagen den 4:e december framträder våra poeter på Dramatens Lilla Scen och här presenterar de sig själva. 

SAGA WALLANDER är född 1998 och tänker mycket på att vara barn.

 

ARTUR BAGHERI är född 1998. Hans texter är en cocktail av det militanta och det romantiska.