Poesiboxning!

Inte penn­fäkt­ning utan poe­si­box­ning! 10TAL och Socialistiskt forum föl­jer upp förra årets succé! Ta på dig box­nings­hands­karna och tävla i poesi! Framför en egen dikt eller en klas­si­ker på tema orga­ni­se­ring fram­för publik och jury.

Årets jury består av Stina Oscarson, konst­när­lig ledare för Socialistiskt forum och Jonas Gren, poet och med­ar­be­tare på 10TAL.

Föranmälan krävs – så skicka ditt namn och text före den 26 novem­ber till hannah@10tal.se

Läs mer om Socialistiskt forum på abfstockholm.se

 

Affisch: Amelie Bjurenhed