Alster från Poesifabriken!

Under vårterminen 2019 höll Poesifabriken ett trettiotal workshops för förstaklassare i Norrtälje kommun, inom ramen för Skapande skola. Barnen fick lära känna poesi, och genom olika övningar experimentera med språket. Här nedan syns resultatet av några övningar! Fotografierna är tagna av Sara Olausson för Skapande skola, Norrtälje.