Poesifabriken

Dikt med kollage. Elever från en åk 4 fick i uppgift på bildlektionen att göra kollage till de dikter som de skrev i Poesifabriken.

Poesifabriken är 20TAL:s läs- och skrivfrämjande projekt för barn och ungdomar i årskurs 1 upp till gymnasiet. Vi tror starkt på fantasins och poesins möjligheter och arbetar aktivt för att alla, oberoende av bakgrund och erfarenhet, ska få chansen att odla språkfärdigheter och ett intresse för det skrivna ordet. Poesifabriken besöker skolor, bibliotek och föreningar runt om i Sverige och bokas ofta inom ramen för Skapande skola.

I Poesifabrikens skrivarverkstäder möter våra engagerade poesipedagoger deltagarna och tillsammans utforskar de poesin. Varje verkstad utformas unikt och kan utgå från önskat tema, särskilda behov eller aktuella samhällsfrågor. Vi har exempelvis under åren arbetat utifrån teman som »Plast i haven«, »Kärlek« och »Rörelse«. Vi har också arbetat med Spoken Word och Friluftspoesi.

Centralt är de praktiska skrivövningarna där vi låter deltagarna upptäcka sitt språk på det prestigelösa, experimenterande och personliga vis som utmärker Poesifabriken. Vi vill stärka såväl självkänsla som självförtroende och inspirera till fortsatt läsande och skrivande. Vi läser också olika typer av dikter av författare från olika bakgrunder och diskuterar till exempel vad som är poesi och vem som är poet. I Poesifabriken skapas en större demokratisk värld där frågor och funderingar tillåts ta plats.

 

 

Kontakt

Mejla poesifabriken@20tal.se för frågor och bokningar.

Koordinator: Emelie Appelsved, emelie@20tal.se | 073-098 13 63

 

Skapande skola

Skolor inom Stockholms stad bokar oss enklast via Kulan och Poesifabriken ingår i Kulanpremien. För att underlätta bokningar utanför Stockholm kan vi även erbjuda digitala skrivarverkstäder.

 

 

Ladda ner informationsfolder
Poesifabrikens pedagoger
Poesifabriken på Instagram

Poesifabriken stöds av Statens kulturråd, Region Stockholm, Stockholms stad, Svenska Akademien och Stiftelsen Solkatten