Poesifabrikens poesipedagoger

Vi som arbetar med Poesifabriken är poeter, redaktörer, kulturskribenter, skrivkurspedagoger, kulturprojektledare – unga personer på väg in i och verksamma i litteraturbranschen. Gemensamt för oss är att vi har ett brinnande intresse för poesi och att experimentera med uttrycksformer, samt ett stort engagemang för barn och unga. Vi vill uppmuntra till ett prestigelöst, utforskande och lekfullt läsande och skrivande med syfte att stärka ungas språkkänsla, självförtroende och inlevelseförmåga, oavsett deras bakgrund eller tidigare erfarenhet, på samma vis som inspirerande, lyhörda vuxna en gång uppmuntrade oss. Här möter du några av många som arbetar med Poesifabriken!

JONATHAN BROTT

Det finns en särskild sak som får mig att längta till Poesifabriken. Det är när en deltagare, någon som kanske sällan skriver till vardags, plötsligt når insikten att: “wow det finns något i det här, det finns något i mina ord – de har ett värde – bara genom att jag använder dem”. Då klickar något, och poesin blir ett språk, och språket blir en plats att finnas i. Det är för sällan jag själv som ung fick bara stanna upp och bara få finnas i språket. Poesifabrikerna erbjuder den chansen för mig, och för alla deltagare; att få utforska språket, något vi ofta tar för givet, och få se vad som finns inuti det.

Jonathan Brott är poet och författare, samt chefredaktör för tidskriften L’amour – La mort. Han färdigställer för tillfället en masters i litteraturvetenskap och är aktiv som poet i blandannat Stockholmsbandet Mama Sonic. Jonathan har jobbat med Poesifabriken i över fyra år.

Foto: Harald Carlinger.

MARIA BODIN

Jag är 23 år gammal och bor i Tensta i Stockholm. Jag skriver poesi och ägnar också mycket av min tid åt redaktörsarbete. Jag var bland annat redaktör för 20TAL #1, vars fokus var den nya generationens författare. I samarbete med 20TAL har jag också projektlett AKT UNG! – scenen för unga poeter.

Utöver Poesifabriken har jag arbetat pedagogiskt som läxhjälpare för grundskoleelever, och med Livrustkammarens barnpedagogiska arbete.

För mig är Poesifabriken givande eftersom jag så ofta igenkänner min egen skiftande inställning till skrivande i grupperna jag möter. Den svänger mellan allvar, lekfullhet, ointresse, och strävsam frustration. Därför är jag tacksam över att få fundera över poesins möjligheter och svårigheter tillsammans med Poesifabrikens alla deltagare.

Amanda Möller

Jag är Poesifabrikens projektledare, med det övergripande ansvaret från start till mål – bokar skrivarverkstäder, engagerar poesipedagoger och planerar upplägg och skrivövningar i samråd med skolor och bibliotek. Jag har varit verksam hos 20TAL sedan hösten 2018, med litteraturvetenskap, kreativt skrivande och förlagskunskap i ryggsäcken. Jag följer gärna med ut till diktskrivarverkstäderna för att utvärdera, se över utvecklingsmöjligheter, träffa lärare och bibliotekarier och prata poesi med barnen.

Ellen Nordmark

“Jag är 22 år gammal, bor i Malmö och studerar skrivande på Skurups folk­högskola samt Författarskolan i Lund. Jag jobbar gärna tvärkonstnärligt, oftast med fotokollage men har även gjort samarbeten med musiker och textilkonstnärer. Uppträder gärna med min poesi, bl.a. på AKT UNG på Stockholms internationella poesifestival 2018 och 2019. Våren 2021 kommer min debut på Modernista.”

Ludvig Johansson

Mitt namn är Ludvig Johansson och jag är 23 år. För tillfället läser jag kandidat­programmet i estetik vid Södertörns högskola och gör min praktik hos 20TAL, och poesifabriken. Jag är poet, (senast publicerad i antologin Vaknar upp en fredag och brinner, utgiven av Podpoesi Press) och jag har medverkat i en dramadokumentär som har premiär hösten 2020.

Andrea Minucci

Enligt mig finns det inget bättre än en bra historia, och jag önskar att jag kunde få ta del av alla. Därför valde jag att göra litteratur till något mer än en passion. Kandidat i utländska språk och litteratur, master i filosofi med litteraturvetenskap som huvudområde. För närvarande praktiserar jag på 20TAL inom min utbildning i Förlagskunskap

MOA SÖNNERBRANDT

Jag är 21 år och bor i Stockholm. Efter att ha läst litteraturvetenskap pluggar jag nu till mitt drömyrke – högstadielärare i svenska och svenska som andraspråk. Jag har läst och skrivit poesi sedan de tidiga tonåren, och har medverkat bl a i tidskriften L’amour – la mort och på uppläsningar runt om i Stockholm. Mina största litterära inspirationer är Bodil Malmsten, Thomas Bernhard och personen på internet som kallade min poesi ”det vidrigaste jag någonsin läst”.