Release för romanen Nekob

På fre­dag den 5 maj läser Swahn och sam­ta­lar med för­fat­ta­ren Anna-Karin Palm om sin nya bok på Scalateatern.

Romanen, som är Jan Henrik Swahns tolfte, är berät­tel­sen om idrotts­man­nen Gunnar Mellberg från Söderhamn som gif­ter sig med sin stora kär­lek Anna från Alexandria, trä­nar egyp­tiska OS-landslaget i fri­id­rott och tjänst­gör som Göteborgs-Postens kor­re­spon­dent i revo­lu­tio­nens Teheran och som bor större delen av sitt liv i Aten. Hans stora dröm är att bli klar med sin roman.

Med hjälp av dag­böc­ker, brev och stora por­tio­ner av Jan Henriks Swahns fan­tasi och berät­targlädje växer den spän­nande, humo­ris­tiska och stund­tals sorg­liga histo­rien om huvud­per­so­nen Gunnars liv fram.

Kvällen inleds med en läs­ning av Jan Henrik Swahn och sedan sam­ta­lar han med för­fat­ta­ren Anna-Karin Palm om sin nya bok. 

Välkomna!

 

Plats: Scalateaterns foajé, Stockholm
Tid: 5 maj 20.00
Fritt inträde

Evenemanget arrangeras i Scalateaterns foajé, gatuplan. Har du frågor om lokalen och tillgänglighet? Hör av dig till oss på info@10tal.se eller 08-612 10 03 så hjälper vi dig!