Skönheten och lidelsen: Kristoffer Appelvik Lax och Hanna Johansson

4/12, kl. 14.00–14.20

Inom ung samtida litteratur har skönheten och det sublima återigen hamnat i centrum. Särskilt den erotiska och religiösa lidelsen har blivit viktiga inslag i utforskandet av det queera själslivet. Med traditionen som fond.

Kristoffer Appelvik Lax i samtal med Hanna Johansson med utgångspunkt i deras respektive böcker och vardagen då när vi stryker och kardar seriöst och Antiken.

Läs mer om programmet här