Stockholms Internationella Poesifestival 25 år

Våren 2022

»När mitt namn störtar, när min identitet upplöses, bara då börjar poesins namnlösa plats att framträda.«  Kim Hyesoon

Stockholms Internationella Poesifestival anordnas för tjugofemte gången, och detta firas med en festival där tyngdpunkten ligger på poesins essens: dess rötter i åkallelsen, extasen, visionen.

Det är språkets oerhörda potential som inger poesin dess skapandekraft, och poesin återgäldar detta genom att mer än någon annan form utforska språkets gränser.

Oavsett om det gäller poesi som åkallar, varskor eller klarlägger bidrar den till nya insikter om existensen. Dikten ger oss möjlighet att tänka bortom vanan och se sådant som ett språk förankrat i normer inte uppenbarar. Det ger poesin en ständig aktualitet, trots röster som vill försäkra oss om motsatsen.

Under Stockholms Internationella Poesifestival 2022 framträder poeter som på olika sätt använder poesin för att utforska och sia, under två kvällar med fokus på poesins ande och poesins anda. Programmet innehåller även samtal om allt från mystisk och metafysisk poesi till den kvinnliga, profetiska diktningens association med extas och hysteri.

Festivalen grundades 1997 av tidskriften 90TAL med syftet att till Sverige bjuda in nyskapande diktare från hela världen. Festivalen invigdes på Elverket/Dramaten av Tomas Tranströmer. På scenen samlade vi 25 nordiska poeter, bland dem Inger Christensen, Pia Tafdrup, Cecilie Løveid, Steinar Opstad. Hundratals poeter som tillsammans skriver på fler än 40 olika språk har sedan dess framträtt på poesifestivalens scen, bland dem, Jacques Robaud, Adonis, Benjamin Zephanaiah.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Läs mer om festivalen här
Read more about the festival here