Om Stockholms Internationella Poesifestival

I syfte att införa internationella litterära impulser till Sverige arrangerar 20TAL Evenemang årligen sedan 1997, Stockholms Internationella Poesifestival som lyfter fram det mest angelägna inom poesi, dramatik, konst och musik. Festivalen har vunnit internationellt erkännande för dess höga kvalitetsnivå på program, organisation och gestaltning och är idag Nordens största poetiska manifestation. Med festivalen vill 20TAL etablera och värna om den internationella poesins mötesplats i Sverige, och genom att helt och hållet satsa på det poetiska uttrycket gör vi Stockholms Internationella Poesifestival till unik i sitt slag. Festivaldagarna fylls av nyskriven poesi, dramatik, konstinstallationer, nykomponerad musik och dans skapad av samtidens mest aktuella och innovativa författare, konstnärer, musiker och artister från olika delar världen. Festivalen omfattas av flera dagar och kvällar med seminarier och uppläsningar samt en finalföreställning.