Olga Ravn

Poeten Olga Ravn är född i Danmark 1986. Hon är verk­sam som kri­ti­ker i Politiken. Tillsammans med poe­ten Mette Moestrup har hon över­satt Sylvia Plath. Hennes tolk­ningar av Ann Jäderlund till danska kom ut 2013. Hon är utbil­dad vid Forfatterskolen i Köpenhamn och under­vi­sar på skri­var­lin­jen på Testrups Højskole.

Olga Ravn skri­ver i sin debut­bok Jag äter mig själv som ljung. Flicksinne (10TAL Bok, 2013) om sin läng­tan att vara till bortom det sex­u­a­li­se­rade, om krop­pen som en skå­deplats för pri­vata och offi­ci­ella drag­kraf­ter. Hon fick ett stort erkän­nande för sitt musi­ka­liska språk, sin djärv­het och ori­gi­na­li­tet när boken gavs ut i Danmark 2012.

Jenny Tunedal skri­ver i efteror­det till Jag äter mig själv som ljung. Flicksinne: ”När jag läser Olga Ravns första bok är det som att vis­tas helt nära, rent av smit­tas, av ett inten­si­fi­e­rat tän­kande. Rytmiskt, fysiskt, högt­fly­gande. Sjungande, pul­se­rande, oav­slu­tat, ömt och hårt.”

Titlar: Jag äter mig själv som ljung. Flicksinne
Presskit: Porträtt. Fotograf Robin Skjoldborg