Anna Axfors

Anna Axfors hör till de mest uppmärksammade namnen inom den unga svenska poesin. Hon är född 1990 i Tranås och bosatt i Malmö.

Titlar: Kärleksbrevet (Läs mer); Jag hatar naturen (Läs mer)
Press: Porträtt. Fotograf Cato Lein