Dan Jönsson

Dan Jönsson är för­fat­tare och kri­ti­ker, född 1963 i Rotterdam, bosatt i Skåne. Hans debutroman Mister Olof. En spökhistoria kom ut på 10TAL Bok 2016, tidigare har han gett ut tre böc­ker med essäer: Estetisk rens­ning. Bildstrider i 2000-talets Sverige (10TAL Bok 2012), Ingenmansland (2012) och Kontinentaldrift. En resa genom ett Europa i för­vand­ling (10TAL Bok 2014). Jönsson är aktuell med boken Paradisgenen. Fyra utopiska horisonter (20TAL Bok 2022). Sedan 1995 är han åter­kom­mande lit­te­ra­tur– och konst­skri­bent i tid­skrif­ten 20TAL.

Titlar: Estetisk rens­ning. Bildstrider i 2000-talets SverigeKontinentaldrift. En resa genom ett Europa i för­vand­lingMister Olof. En spökhistoria, Paradisgenen. Fyra utopiska horisonter

Press: Porträtt. Fotograf Nils Bergendal