Helena Boberg

Helena Boberg är född 1974, bosatt i Stockholm, och verk­sam som poet och skri­bent. Hon debu­te­rade 2011 med den hyl­lade dikt­sam­lingen Repuls 10TAL Bok. Den gavs även ut på ara­biska i Egypten 2012 med titeln Sodood, i över­sätt­ning av Ibrahim Abdulmalik.

I sam­lingen Sinnesvåld, 10TAL Bok hös­ten 2013, fort­sät­ter Helena Boberg sin under­sök­ning av det femi­nina och dess sym­bo­ler. Rosen, som var en åter­kom­mande meta­for i Repuls, har nu skju­tit skott och sla­git ut i en mång­fal­dig flora och fauna. Den kus­liga stäm­ningen i psy­kets klaust­ro­fo­biska rum har här flyt­tat ut och spri­dit sig i omvärlden.

Läs Johanna Ögrens inter­vju med Helena Boberg här.
Läs också David Stenbecks arti­kel, med Helena Boberg, om ”Poetisk poli­tik” i tid­skrif­ten Fokus.

Titlar: Repuls, Sinnesvåld
Presskit: Porträtt. Fotograf Aino Axblod