Ioana Nicolaie

Ioana Nicolaie, född 1974 i Rumänien, är poet och prosa­för­fat­tare. Hon har givit ut sju böc­ker varav fyra dikt­sam­lingar. Himlen i magen, som utkom i Rumänien 2005, blev hen­nes lit­te­rära genom­brott och en femi­nis­tisk sym­bol. I djärvt egen­sin­niga bil­der målar Ioana Nicolaie fram sin för­und­ran över fost­rets liv i krop­pen, sam­ti­digt som hon minns sin egen barn­dom i Ceaușescus diktatur.

Titlar: Himlen i magen
Presskit: Porträtt. Fotograf Mircea Cartarescu