Jonas Gren

Jonas Gren, född 1981, är författare och debattör bosatt i Stockholm och Hörken. Han medverkar som skribent i bland annat Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad, Dagens Nyheter, 10TAL och Klimatmagasinet Effekt. Under 2018-2019 arbetar han för Riksteatern med föreställningen Nationalparken. Gren är också medarbetare vid konstcentret Ställbergs gruva i Bergslagen.

I 10TAL nr 12/13 Klimatsorg, våren 2013, gjorde han en upp­märk­sam­mad inter­vju med Kerstin Ekman och del­tog i ett långt sam­tal om sam­tida lit­te­ra­tur och eko­logi med för­fat­tarna Aase Berg och Jesper Weithz. Han debu­te­rade på 10TAL Bok våren 2014 med dikt­sam­lingen Lantmäteriet. Jonas Grens andra diktsamling på 10TAL Bok, Antropocen, är en poetisk rapport från människans tid på jorden. I 10TAL nr 29/30, Klimatvrede, bidrog han med poesi och en poetisk essä. 2018 är han aktuell med Dälden, där de blommar på 10TAL Bok.

Han har också gett ut Överallt ska jag vara i centrum på Non Förlag 2015.

Titlar: Lantmäteriet, Antropocen, Dälden, där de blommar

Press (ladda ner): Porträtt. Fotograf Linda Gren