Nora Gomringer

Nora Gomringer är född 1980 och bosatt i Bamberg, Tyskland. Med sju dikt­sam­lingar och där­till sin starka scenut­strål­ning till­hör hon de mest omta­lade och erkända poe­terna i sin gene­ra­tion. Hennes första dikt­sam­ling på svenska är Säg nåt om nat­ten då (10TAL Bok, 2011) i över­sätt­ning av Cecilia Hansson.

Nora Gomringer är en omtyckt per­for­man­ce­poet och fler­fal­dig Poetry Slam-mästare. Hennes poesi gör sig dock bäst i bok­form, där hon gärna skri­ver om det tyska språ­ket, hur det en gång för­förde och för­fä­rade en hel värld, och använ­der sam­ti­digt humorn som helande kraft. Bland sina många lit­te­rära pri­ser mot­tog hon som yngsta för­fat­tare någon­sin det pre­stige­fyllda språk­pri­set Jacob-Grimm-Preis 2011. Hennes senaste dikt­sam­ling, Monster Poems, utkom 2013 i Tyskland.

Titlar: Men säg nåt om natten då