Rasha Alqasim

Rasha Alqasim född 1989 i Samarra, Irak, är poet och journalist. Sedan 2014 är hon bosatt i Göteborg. I vår kommer hennes debutbok Jag matar kriget med dem jag älskar på 10TAL Bok i översättning av Sara Mannheimer, Elisabeth Hjorth och Kholod Saghir. 2018 tilldelades Alqasim Karin Boyes litterära pris tillsammans med Elisabeth Hjorth.

Titlar: Jag matar kriget med dem jag älskar
Press: Porträtt. Fotograf Sannah Kvist