Zara Kjellner

Zara Kjellner är född 1992 och bosatt i Stockholm. Manhattan är hennes romandebut. 

Titlar: Manhattan

Press (ladda ner): Foto Astrid Grelz. Layout-design Lukas Möllersten. Omslagsbild Helena Lund Ek.