Konstguiden

För museer, konsthallar och gallerier

I varje num­mer av 10TAL visar ett fem­ti­o­tal utstäl­lare sina program i vår textbaserade konstguide. Konstguiden är ett effektivt sätt att informera en läsekrets som är aktiva musei- och galleribesökare om aktuella utställningar.

Om även du vill synas kan du köpa ett paket som innehåller en ruta i fyra num­mer av tid­skrif­ten för 1 500 kr. Rutan mäter ca 80 x 30 mm och rym­mer ca 5 rader aktu­ell utställ­nings­in­for­ma­tion utöver kontaktuppgifter och öppettider. Det går även bra att köpa enstaka kalen­da­ri­eru­tor. Dessa kos­tar 500 kr.

Kontakta info@10tal.se eller redaktionen på 08-612 10 49 om du vill veta mer