Debutera i 20TAL

Gör som …

Daniel Sjölin, Maria Zennström, Hans Gunnarson, Petter Lindgren, Sara Gordan, Alejandro Leiva Wenger, Anna Jörgensdotter, Lina Ekdahl, Kristian Lundberg, Pamela Jaskoviak, Kennet Klemets, Peter Törnqvist, Helga Krook, Sara Mannheimer, Magnus William-Olsson, Aase Berg, David Lagercrantz, Jerker Virdborg, Jenny Tunedal, Zara Kjellner, Hanna Rajs Lara

… och många fler av landets främsta författare, som har publicerats i tidskriftens debutantavdelning: sänd 3–15 sidor prosa, poesi eller litterära blandformer till Debutantmanusgruppen, 20TAL, Box 19074, 104 32 Stockholm eller via e-post till manus@10tal.se

20TAL är en liten redaktion som får in många manus. Svar kan därför dröja upp till sex månader.