Nr 11

Världsträd och björksly

Nr 13/14
Nr 12

Detta är en fristående fort­sätt­ning på före­gå­ende num­mer. Om trä­den som män­ni­skor­nas stän­diga föl­je­sla­gare och Åttiotal som det lilla björk­sly som väx­ter till en fri, obun­den kulturverksamhet.

Utgivningsmånad: juni 1983
Antal sidor: 
64
Pris: 100

Medverkande: Nina Burton, Carl Michael Lindh, Gunilla Theander, Kubba Sven Wifstrand, Lena Hirsch, Helena Bergengren, Mausel Eksell med flera

 

Beställ