Nr 7

Ansvar

Nr 10
Nr 8/9

Kajsa Ekis Ekman. Foto Sara Arnald

Hur står det egentligen till med solidariteten och de etiska värderingarna i Norden idag?

Vilka står ansvariga för våra ekonomiska kriser, och för den främlingsfientlighet som tornar upp sig i krisernas skugga? Hur ser konstnärernas, och de intellektuellas, plats och ansvar ut i våra alltmer slutna, polariserade och ängsliga samhällen? Hur formulerar konsten och litteraturen sina föreställningar om ansvar och etik?

»Det är ett stort ord, upp­ford­rande, frå­gande, befal­lande, men också väd­jande«, skriver Madeleine Grive i ledaren. »Vi ville tala om ansva­ret över de för­hål­lan­den män­ni­skor lever under här i Norden, sida vid sida och våra gemen­samma skyl­dig­he­ter för dem långt borta.«

I numret möter vi Sara Stridsberg och Annika von Hausswolff i ett unikt konst­pro­jekt som dröm­mer fram skär­vor av de boende i en gam­mal över­gi­ven, sön­der­sla­gen skola i Detroit. Filosoferna Folke Tersman och Morten Dige skri­ver om indi­vi­dens ansvar över kli­ma­tet och om inne­bör­den av rät­tig­het­s­e­tik.

Agneta Pleijel skriver om Sverige som en rutt­nande rätts­stat, Ola Nilsson om det ocku­pe­rade språ­ket och 10TALs stjärn­skri­bent Ulrika von Kärneborg behand­lar årets hetaste kul­tur­de­batt med lika delar ele­gans, raf­fi­ne­mang och stil.

Kajsa Ekis Ekman, Stefan Jonsson, Suzanne Osten, Jan Arnald och Sven-Eric Liedman sva­rar också på 10TALs enkät­fråga: vad har de intel­lek­tu­ella för ansvar i samhället?

Utgivningsmånad: maj 2012
Antal sidor: 128
Pris: 100

Alla medverkande: Clemens Altgård, Caroline Andersson, Urban Andersson, Lena Andersson, Erik Ardelius, Gunnar Ardelius, Jan Arnald, Sara Arnald, Hörður Ásbjörnsson, Elnaz Baghlanian, Sara Beischer, Helena Boberg, Suzanne Brøgger, Eva Bäckvall, Susanne Christensen, Vegard Cleven, Elin Cullhed, Gro Dahle, Morten Dige, Kajsa Ekis Ekman, Björn Elmbrant, Lars Epstein, Matias Faldbakken, Madeleine Grive, Einar Mär Guðmundsson, Annika von Hausswolff, Elisabeth Hjorth, Stefan Jonsson, Katrine Kielos, Ulrika Kärnborg, Ingemar Leckius, Sven-Eric Liedman, Marie Lundquist, Gabriela Melinescu, Mette Moestrup, Lukas Möllersten, Malin Nauwerck, Ola Nilsson, Suzanne Osten, Agneta Pleijel, Hans Ruin, Lina Salén, Sara Stridsberg, Eva Ström, Jan Henrik Swahn, Folke Tersman, Birgitta Trotzig, Karin Wikström, Berit Åberg, Thomas Öberg, Hanne Ørstavik, Lütfi Özkök

Beställ