Nr 15

Beslagta

Nr 17/18
Nr 16

Abdallah Taïa. Foto Abderrahim Annag

Vi utforskar ver­bet »beslagta« och gör det till ett begrepp.

Vi undersöker driften att lägga beslag på konst, språk­bruk, kul­tu­rer och andra män­ni­skors iden­ti­te­ter och liv. Män­ni­skans begär att erövra, kon­fis­kera, göra saker till sitt. Alla vill äga kul­tu­ren. Alla äls­kar kul­tu­ren – den bär på en för­fö­rande kraft.

Vi pub­li­ce­rar nyskrivna tex­ter från Kroatien, Makedonien, Botswana, USA, Marocko, Mexiko, Syrien – berät­tel­ser om krig, våld­täk­ter, kolo­ni­a­lism, för­tryck, fat­tig­dom eller hårt arbete — om kär­lek och män­ni­skors för­sök att åter­skapa sina liv och drömmar.

Utgivningsmånad: maj 2014
Antal sidor: 80
Pris: 120

Medverkande:  Clemens Altgård, Tomica Bajsic, TJ Dema, Tomas Forser, Nina Hemmingsson, Stefanie Hessler, Hanna Johansson, Johan Jönson, Ulrika Kärnborg, Dan O’Brien, Stina Oscarson, Nikola Madzirov, Ebba Matz , Dmitri Plax, Anders Rydell, Burcu Sahin, John Swedenmark, Abdellah Taïa, Sophie Tottie, Jimmy Vulovic, Elin Wikström, Serhij Zjadan med flera

Beställ