Nr 4

Den kiseltid nu kommer

Nr 7
Nr 5/6

Den elektro­niska infor­ma­tions­tek­ni­ken får oss att leva i de kvan­ti­ta­tiva pre­sta­tio­ner­nas tide­varv. Numret hand­lar om dikt och musik, om ting som kan tyc­kas oum­bär­liga på kort sikt – och på lång sikt. »Giv doft i blomma!« sa Harry Martinson. Redaktionen läg­ger till ord och ton.

Utgivningsmånad: augusti 1981
Antal sidor:
104
Pris: 100

Medverkande: Bo Wetteryd, Kjerstin Norén, Stefan Englund, Ulf Bergqvist, Sten Hagliden, Niklas Rådström, Mausel Eksell, Elsa Grave med flera

Beställ