Nr 2

Det violbruna

Nr 4
Nr 3

Om bland annat det viol­bruna: Det kul­tu­rella skym­nings­land­ska­pet Sverige, där skval­mu­si­ken skva­lar och TV-serierna körs oför­kor­tade i sina 14 avsnitt. Där flyk­ten till systemetpå­sen, vec­ko­tid­ning­arna och mass­mark­nads­lit­te­ra­tu­ren fun­ge­rar. Numret tilläg­nas ordens möj­lig­het att öppna nya dialoger.

Utgivningsår: 1980
Antal sidor: 
64
Pris: 
100

Medverkande: Mats Gellerfelt, Gunnar Lundin, Renate Baur, Eva Ström, Brita Tornell, Marianne Enquist, Maria Gyllenhaal, Sara Danius, Johan Nordbeck, Ulf Gyllenhak med flera

Beställ