Nr 8

Exil

Nr 11
Nr 9/10

Var­i­från kom­mer vi? Finns det en plats som vi kan kalla »vår«?

I detta tvåspråkiga dubbelnummer behandlar 00TAL begrep­pet »exil« ur ett poli­tiskt, soci­alt, språk­ligt, konst­när­ligt och exi­sten­ti­ellt perspektiv. Anna-Karin Palm och Carl-Johan Vallgren berät­tar om hur det är att leva i fri­vil­lig exil. Per Wästberg skri­ver om fun­da­men­ta­lism. Satirtecknaren Visar Ulaj pre­sen­te­ras och Elgaland/Vargaland gör ett konst­pro­jekt på temat gränser. Därtill innehåller numret essäer och skön­lit­te­rära tex­ter av bland andra Faraj Sarkohi, Dubravka Ugresic, Moses Isegawa och Yang Lian.

Utgivningsmånad: maj 2002
Antal sidor:
184
Pris:
 100

Alla medverkande: Lena Andersson, Einar Askestad, Jason Atomic, Sujata Bhatt, Mårten Castenfors, Leif Elggren, Arina Flensmarck, Carl Michael von Hausswolff, Stefan Helgesson, Jimmy Hofsö, Moses Isegawa, Lars Jakobson, Anneli Jordahl, Janina Katz, Mimi Khalvati, Cato Lein, Yang Lian, Nacho Lillo-Tatjer, Torbjörn Lodén, Henning Mankell, Ulla Montan, Anna-Karin Palm, Juan Carlos Piñeyro, Hans Ruin, Faraj Sarkohi, Göran Sommardal, Pernilla Stalfelt, Sara Stribe, Peter Tillberg, Dubravka Ugresic, Visar Ulaj, Carl-Johan Vallgren, Per Wästberg, Fanny Zaabi Behrer, Maria Zennström och Tyra von Zweigbergk

Beställ