Nr 25

Förtrollning

Nr 27/28
Nr 26

Rasha Alqasem

”Vad tror alla på i dag, från Jimmie Åkesson till Gudrun Schyman, från IS-krigare till KKK-medlemmar?”

”Svaret är enkelt: apparater och maskiner. De betvivlar inte att flygplan, rätt skötta och med sakkunnig personal, kan ta dem från stad A till B. De litar blint på att deras mobiltelefoner av det smarta slaget fungerar i sina otaliga funktioner intill den dag de går sönder av orsaker som en expert kan upplysa dem om.”

— Sven-Eric Liedman i essän ”Upplysningen och de sociala medierna” i detta nummer.

Kan man tala om en återförtrollning i vår samtid?

Vilka motberättelser finns till det som brukar benämnas ”avförtrollningen av världen” – det moderna, byråkratiserade, sekulariserade västerländska samhället – som värderar vetenskap, teknik och rationalitet på bekostnad av existentiella idéer, känsla och intuition?

I essäer, samtal, intervjuer, konstprojekt och skönlitteratur medverkar filosofer, idéhistoriker, kritiker, författare och konstnärer.

Utgivningsmånad: Maj 2017
Sidor: 96
Pris: 120 kr

Alla medverkande: Jonna Bornemark, Sven-Eric Liedman, Victor Malm, Johan Heltne, Viola Bao, Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, Klara Kristalova, Johannes Heldén, Uljana Akca, Clara Gesang-Gottowt, Johanne Lykke Holm, Rasha Alqasim, Ann-Marie Hermelin, Hanna Alvage, Jean-Baptiste Béranger, Madeleine Grive, Johan Heltne, Sannah Kvist, Jan Lauwereyns, Charles Ludvig, Helena Lund Ek, Lukas Möllersten, Helena Prytz, Jessica Schiefauer, Ola Sigurdson och Sarra Anaya

Ladda ner omslagsbild. Foto Sannah Kvist

Beställ