Nr 6/7

Godhet

Nr 9/10
Nr 8

Godhet är inte att låt­sas som om ondska inte finns.

I temanumret Godhet frågar vi oss var­för god­he­ten dis­kri­mi­ne­ras och så säl­lan väc­ker medi­alt intresse. Roy Andersson inter­vjuas av Lena Andersson om gott och ont. Göran Sommardal skri­ver om vår tids fasci­na­tion av brotts­lingar. Ebba Matz gör ett konst­pro­jekt. Dessutom bjuder numret på nya pro­sa­tex­ter av Inger Alfvén och Beata Grimsrud, och ett stort antal författare, konst­nä­rer, filo­so­fer och forskare utforskar frågan om god­het, fak­tiskt, är intressant.

Utgivningsmånad: december 2001
Antal sidor:
128
Pris:
 120

Alla medverkande: Inger Alfvén, Lena Andersson, Roy Andersson, Göran Bexell, Clarence Crafoord, Lars Ekenborn, Anita Goldman, Åsa Grennvall, Beate Grimsrud, Peter Gärdenfors, Susanne Holmgren, Marianne Hultman, Ludvig Igra, Mathias Johansson, Stig Johansson, Jan Jönsson, Dan Jönsson, Jesper Larsson, Sarah Ljungquist, Ebba Matz, Ulla Montan, Suzanne Osten, Göran Rosenberg, Ola Sigurdson, Lennart Sjögren, Johan Sjömark, Göran Sommardal, Pernilla Stalfelt, Sara Stribe och Fanny Zaabi Behrer

Beställ