Nr 2/3

Irrfärder

Nr 5
Nr 4

Jon Fosse. Collage Lukas Möllersten. Ursprungsfoto Helge Hansen

En resa i rot­lös­he­tens gräns­fria landmar­ker.

För­fat­tarna Jon Fosse, Nina Bouraoui och Édou­ard Glissant är några av ledsagarna i Irrfärder. Litteraturvetaren Anders Olsson skri­ver om exi­lens exi­sten­ti­ella vill­kor hos författaren Djuna Barnes. Kritikern Dan Jönsson upp­sö­ker hem­lös­he­ten i dagens Sverige sett genom doku­men­tär­fo­to­gra­fer.

Vi föl­jer även aktö­rer som vand­rar efter en hjälp­löst snur­rande kom­passnål i poli­ti­ken: 10TAL bad Aase Berg läsa stats­mi­nis­tern Fredrik Reinfeldts kol­lek­tivt bortträngda bok Det sovande folket medan dramatikern och författaren Martina Montelius sän­der ett brev till riks­dags­man­nen Jimmie Åkes­son. Dessutom reflek­te­rar Maria Zennström kring några per­son­liga foto­gra­fier av Michael Jochum.

Utgivningsmånad: december 2010
Antal sidor:
96
Pris: 
100

Alla medverkande: Aase Berg, Nina Bouraoui, Elin Cullhed, J Michael Dash, Mats Eriksson, Nils Forsberg, Jon Fosse, Ernawati Genoveva, Édou­ard Glissant, Maxim Grigoriev, Selene Hellström, Michael Jochum, Dan Jönsson, Jan Jörnmark, Christina Kullberg, Ida Linde, Oscar Lindgren, Cato Lein, Martina Montelius, Henrik Mårtensson, Ylva Nygren, Anders Olsson, Noomi Riedel, Lina Salén, David Schnell, Ann-Sofi Sidén, Marianne Tufvesson, Maria Zennström och Anna Ledin Wirén

Tidskriften 10TAL är som all­tid ett över­flöd att ösa ur. Grymt rolig också. /…/ Aase Bergs blixt­be­lys­ning av ide­o­lo­gen Reinfeldt är his­nande, oum­bär­lig läs­ning.
— Ingegärd Waaranperä, Dagens Nyheter

Christina Kullbergs och Marianne Tufvessons intro­duk­tion av Édou­ard Glissant till­hör det där stor­slagna och allt­för för­gi­vet­tagna arbe­tet som kul­tur­tid­skrif­ter syss­lar med, tar ansvar för. En stor pre­sent till läsarna.
— Jenny Tunedal, Aftonbladet

Beställ