Nr 1

Kenya, Mon Amour

Nr 4
Nr 2/3

Ngwatilo Mawiyoo. Foto Boniface Mwangi

I dubbelnumret Kenya, mon amour lyfter 10TAL fram den kenyanska litteraturen.

»Det pågår ett lit­te­rärt upp­ror« skriver Madeleine Grive i sin ledare. »Alla dessa liv­ligt aktiva för­fat­tare som debat­te­rar, kom­men­te­rar, skri­ver artik­lar och essäer, star­tar för­lag och dess­utom är kända inter­na­tio­nellt bidrar till demo­kra­ti­se­rings­pro­ces­sen i Kenya.«

Numret bjuder på skön­lit­te­ra­tur, inter­vjuer och bildre­por­tage om och av Kenyas mest intres­santa för­fat­tare, jour­na­lis­ter och fotografer. Läs poe­ten och akti­vis­ten Shailja Patels nyskrivna dikt om pen­sio­ne­rade järn­vägs­ar­be­tare i Nairobis slum­om­rå­den. Den keny­anska lit­te­ra­tu­rens grand old man, nobel­pris­kan­di­da­ten Ngugi wa Thiong’o, delar gene­röst med sig av ett pur­färskt avsnitt från sitt pågående memoar­ar­bete.

Vi pub­li­ce­rar också pro­sa­tex­ter av Binyavanga Wainaina och Yvonne Owuor, som bägge belö­nats med det pre­stige­fyllda Caine Prize for African Writing, samt en rad andra skön­lit­te­rära bidrag som på olika sätt speg­lar livs­vill­ko­ren i Kenya idag.

Utgivningsmånad: oktober 2010
Antal sidor:
 136
Pris: 
100

Alla medverkande: Yvonne Adhiambo Owuor, Clemens Altgård, Ralf Andtbacka, Guillaume Bonn, Vendela Engblom, Muthoni Garland, Shalini Gidoomal, Raoul Granqvist, Joanna Hellgren, Miriam Ivanoff, Jim Jakobsson, Carl Johanson, Billy Kahora, Jackie Lebo, Jens Liljestrand, Boniface Mwangi, Wambui Mwangi, Sitawa Namwalie, Ngwatilo Mawiyoo, Alison Ojany Owuor, Shalija Patel, Jan Ristarp, Ngugi wa Thiong’o, Binyavanga Wainaina, Andreas Åberg och Marianne Öjerskog

Beställ