Nr 20/21

Klas Östergren

Nr 23
Nr 22

Klas Östergren. Foto: Henrik Mårtensson

Vad ruvar i samtidsromanernas förorter?

Detta nummer inne­hål­ler bland annat en stor inter­vju med Klas Öster­gren. Vi ville veta hur han ser på sam­hälls­ut­veck­lingen under de 25 år som pas­se­rat mel­lan roma­nerna Gentlemen och Gangsters. Här talar han om dagens rof­far­men­ta­li­tet, psy­ko­pa­ter på kro­gen och var­för han öns­kar att svenska för­fat­tare blev mer anspråksfulla. »Jag tror att många män­ni­skor upp­le­ver en verk­lig­het på gatan och sedan skild­ras en helt annan verk­lig­het i det officiella«, menar han. »Det blir ett glapp, folk kän­ner inte igen sig.«

I ett färg- och bildrikt reportage träffar kritikern Nils Forsberg konstnärerna Johanna Billing, Gunilla Klingberg och Peter Geschwind medan de är igång och arbetar med sina utställningar som på olika sätt kommenterar vardagen i vårt konsumtionssamhälle.

Kritikern Dan Jönsson letar sig ner genom tunnelsystem och soprum i den nya svenska prosan och hamnar i mänskliga återvändsgränder där existentiella katastrofer hotar.

Utgivningsmånad: juni 2006
Antal sidor:
104
Pris:
100

Alla medverkande: Åbi Berglund, Johanna Billing, Linda Boström, Alberte Bremberg, Magnus Bunnskog, Ida Börjel, Joakim Forsberg, Nils Forsberg, Vendela Fredricson, Peter Geschwind, Lina Hagelbäck, Dan Jönsson, Jonas Jörneberg, Gunilla Klingberg, Ingmar Lemhagen, Ann-Marie Ljungberg, Henrik Mårtensson, Katrine Persson, Christoffer Pettersson, Anna-Karin Selberg, Sara Stribe Pavell, Kristina Sandberg, Cecilie Schram Hoel, Daniel Suhonen, Ole Robert Sunde, Simon Söder, Tor Ulven, Alf van der Hagen, Mikaela Westerholm, Fanny Zaabi Behrer och Klas Östergren

Beställ