Nr 11

Klimatsorg

Nr 14
Nr 12/13

Illustration Lukas Möllersten

Vilken roll kan litteraturen och konsten spela för ett ekologiskt uppvaknande?

I dubbelnumret Klimatsorg undersöker vi hur ekologiska perspektiv gestaltas i dagens litteratur och konst, och om konsten kan vara en möjlig strategi för att mobilisera ett miljöengagemang och försvar för livet på jorden. Ordet stäm­mer väl över­ens med våra käns­lor inför den dag­liga ned­slå­ende infor­ma­tio­nen om vad som hän­der på jor­den. Krigen, ter­rorn, utsug­ningen av makt­lösa. Sorgen över män­ni­skor som inte är väl­komna till något land, över de som bor på sop­tip­par, på gatorna, sor­gen över för­tryc­ket av det fria ordet, fan­ta­sin och konsten.

Läs starka essäer av Helena Granström och Thomas Anderberg (som vi återpublicerar till minne), en stor intervju med Kerstin Ekman om vad ett rikt naturumgänge kan ge ett författarskap, och ett samtal mellan författarna Aase Berg, Jonas Gren och Jesper Weithz om möjligheterna att skriva ekologisk litteratur, bland mycket annat.

I det här numret inleder poeten och konstnären Johannes Heldén sitt projekt Astroekologi med bidraget »Trädgården«.

Utgivningsmånad: maj 2013
Antal sidor: 120
Pris: 120

Alla medverkande: Thomas Anderberg, Love Antell, Erik Ardelius, Aase Berg, Elis Burrau, Kristina von Engeström, Annika Eriksson, Linda Fagerström, Helena Granström, Jonas Gren, Madeleine Grive, Emma Göransson, Johannes Heldén, Madeleine Hessérus, Hanna Johansson, David Jonstad, Jonas Jörneberg, Lukas Möllersten, Aino Oxblod, Jorge Riechmann, Sofia Runarsdotter, Sara Stribe Pavell, Staffan Söderblom, Jesper Weithz och Magnus William-Olsson

Beställ