Nr 3

Klimatvisioner

Nr 6
Nr 4/5

BESTÄLL NUMRET

I 20TAL nr 4/5, »Klimatvisioner«, riktar vi blicken mot upplevelsen av klimatkrisens verkningar i det lilla: i lokalsamhällen, på platsen där du bor, i den egna kroppen. Men också mot globala företeelser som latinx-, desi-, gulf-, arab- och urbefolkningsfuturismernas idéer om framtidens samhälle i science fiction-litteratur, hur konstarterna kan hjälpa oss att tänka på nya sätt kring kärnavfallets livslängd eller naturbegreppets föränderliga historia hos bland andra Novalis och Goethe.

Medverkar gör Lisa Marainen, Bodhisattva Chattopadhyay, Sofia Roberg, Pivinnguaq Mørch, Emmi Itäranta, Juliane Rui, Aka Niviana, Nanna Storr-Hansen, Tuula Närhinen, Oddný Eir, Madeleine Andersson, Casper André Lugg, Inuk Silis Høegh, Axel Andersson, Andreas Vermehren Holm, Jørgen Bruhn, Kaisu Koivisto och John Peter Nilsson. Översättningar av John Swedenmark, Ann Jäderlund, Ralf Andtbacka, Ulla-Maija Holmfors-Andtbacka, Clemens Altgård, Jan Henrik Swahn och Sara Wengström. Redaktörer Madeleine Grive och Alexander Svedberg.

Omslag: Lukas Möllersten.

20TAL nr 4/5 ges ut med särskilt stöd från Nordisk kulturfond.